sbg-hvid

På seneste generalforsamlingen i maj 2022 blev følgende vedtaget:
Medlemskontingent:                        900   kr.        (Heraf 150 kr. til vejlaug)
Obligatorisk opsparing:                   500  kr.        (Drænprojekter)
Samlet opkrævning (2022):         1.400  kr.

Se hele GF referatet og regnskab for 2021 i menuen ovenfor.

Generalforsamling 2023
GF 2023 afholdes den 3. juni 2023 – kl. 13.30 -15.30 på græsplænen Brinken 8.
Her vedtages kontingentbeløb og opsparingsbeløb for året 2023 baseret på udarbejdet budget.

Indkaldelse_til_GF_3._juni_2023_GF referater


Regnskab / budget


Vedtægter