sbg-hvid

På seneste generalforsamlingen i juni 2023 blev følgende vedtaget: 
Medlemskontingent:                        925   kr.        (Heraf 175 kr. til vejlaug)
Obligatorisk opsparing:                   500  kr.        (Drænprojekter) 
Samlet opkrævning (2022):         1.425  kr.

Betaling af kontingent senest 1. august 2023 på
kontonummer 0516  0000136429.

Generalforsamling i 2024:
Lørdag den 1. juni.

GF referater