sbg-hvid

Persondatapolitik

Strandbjerggårdens Grundejerforenings persondatapolitik, juni 2018.

Vi følger Datatilsynets regelfortolkning ift. foreninger, se nedenfor.

Foreningers behandling af personoplysninger

Registrering af medlemsoplysninger
Foreningers registrering af oplysninger om medlemmerne er som udgangspunkt uproblematisk i forhold til
persondataloven. Det er således Datatilsynets opfattelse, at en forening i medfør af reglerne i
persondatalovens kan registrere almindelige oplysninger som f.eks. indmeldelsesdato, id-oplysninger, evt.
tillids- eller hvervsposter m.m. En forening vil som udgangspunkt også kunne registrere oplysninger af mere
speciel karakter, f.eks. oplysninger om et medlems bedste score, golfhandicap, certifikat niveau m.m.
Videregivelse af medlemsoplysninger

For så vidt angår videregivelse af medlemsoplysninger skal der ifølge Datatilsynets praksis skelnes mellem
to situationer:
Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt ske uden den enkeltes
(medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet kun distribueres til medlemmer.
Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på det åbne internet det enkelte medlems
samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening, uanset at denne måtte være en
ukontroversiel – f.eks. en sportsforening, er en privat sag. Tilsynet har yderligere lagt vægt på, at der vil
være en risiko for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til uvedkommende formål, f.eks.
markedsføring. Offentliggørelse af en oplysning om persons medlemskab kræver derfor det enkelte
medlems samtykke.
I den forbindelse bemærkes, at Datatilsynet i sin praksis ligestiller lukkede sider på internettet med et
foreningsblad m.v. under forudsætning af, at det f.eks. ved hjælp af password eller lignende sikres, at kun
medlemmer har adgang til den pågældende side.