sbg-hvid

Foreningen: kontakt@strandbjerggaardens-gf.dk

Bestyrelsen:

Formand Torben Kjærgaard, Diget 1,
T:  51 29 44  06  –  E:  
tk.sbgvgf@gmail.com

Næstformand Torsten Kjær Jespersen, Dalen 10,
 T:  2332 9496  –  E:  torsten57@outlook.dk 

Kasserer Annette Holck, Toppen 8,
T:  25 37 97 66  –  E:  ah.sbgvgf@gmail.com

Sekretær Janne Laursen; Brinken 5,
T:  53 63 65 00   –  E:  janne.a.laursen@gmail.com 

Webmaster Jørg Gøttler, Brinken 8,
T:  21 44 63 69  –  E:  gottler@smorumnet.dk

Bestyrelse