sbg-hvid

Vi starter altid kl. 9.30 med kaffe/brød og fordeling af opgaver.

Vi er fælles om at passe og vedligeholde vores område, herunder veje, dræn, strand og strandeng. 

Løbende skal vi som medlemmer vedligeholde vej og rabat ud for egen matrikel, men to gange årligt samles vi til arbejdsdage, hvor vi i fællesskab får klaret nogle af de større opgaver. 

De to arbejdsdage ligger i hhv. maj/juni og i september (kl. 9.30 – ca. 12.30)

Vi starter arbejdsdagene kl. 9.30 med en kop kaffe, en bid brød og hyggelige 
samtaler, som går over i fordeling af dagens opgaver. 

Opgaverne er fra år til år er nogenlunde de samme, bl.a.:

Oprensning af Vollerup Kanal (det åbne drænudløb), så drænvandet kan løbe uhindret 
det sidste stykke ned mod stranden. 

Oprydning og renholdelse af stranden. 

Reparation af brugsting som bænke, badebro, trappe mv. 

Naturpleje af strandeng; fjerne invasive arter, fx rynket rose, brombær, sæbeurt. *) 

I slutningen af august bliver græsset på hele strandengen slået med traktor. På arbejdsdagen i september river græsset vi sammen og lægger det i en bunke ved skellet til naboforeningen Granlygårdsvej. 

> Vejene får efter behov en større omgang vedligeholdelse på arbejdsdagen.

Vores store foreningstelt sættes op og tages ned, når det pga. vejret er nødvendigt at bruge telt til afholdelse af generalforsamlingen.*) 

*) Vi plejer, slår og river græs på vores strandeng i henhold til en naturplejeplan, der er udarbejdet af en naturekspert. Målet er at bekæmpe invasive vækster og skabe gode betingelser for de naturlige og oprindelige blomster, og samtidig fremme biodiversitet. 

Bestyrelse