sbg-hvid

Vores egne veje
Vores sommerhuse fordeler sig på seks grus- og græsveje, hvoraf to løber i retning mod stranden; Strandbjerggårdsvej og Mosestien. Mellem disse to veje løber to tværveje; Toppen og Dalen. På det sidste stykke af Strandbjerggårdsvej ned til stranden er der to sideveje; Diget og Brinken.
Alle disse veje skal vi i foreningen selv vedligeholde. Hver grundejer skal løbende passe vejstykket ud for egen grund. Foreningen sørger for bunker med grus/skærver til reparation af huller. Efter behov bliver vejene skrabet med traktor.  

Asfaltvejen – vejlaug
Asfaltvejen, Vollerup Overdrev, som Strandbjerggårdsvej og Mosestien er koblet på, er en fælles vej for alle de grundejerforeninger, der støder op til vejen. Det er en fælles opgave for alle foreningerne at passe og vedligeholde vejen. Derfor er der et vejlaug, som hver forening har en repræsentant i. Alle medlemmer (i alle foreninger) betaler et årligt vejlaugsgebyr (pt. på 150 kr. pr. år) som vi i vores forening opkræver i forbindelse med den årlige kontingentopkrævning.

Bestyrelse