sbg-hvid

Bestyrelsen orienterer ved generalforsamlingen 2022 >>

Strandbjerggårdens Grundejerforenings bestyrelse har siden september 2022 bestået af følgende fem medlemmer:

FormandTorben Kjærgaard, Diget 1,
T:  51 29 44  06  –  E:  
tk.sbgvgf@gmail.com

Næstformand Torsten Kjær Jespersen, Dalen 10,
 T:  23 32 94 96  –  E:  torsten57@outlook.dk 

Kasserer Annette Holck, Toppen 8,
T:  25 37 97 66  –  E:  ah.sbgvgf@gmail.com

Sekretær Sven-Ole Toft
T:  23 61 34 40  –  E:  toft.birn@hotmail.dk 

Webmaster Jørg Gøttler, Brinken 8,
T:  21 44 63 69  –  E:  gottler@smorumnet.dk

Særlige ansvarsområder:
Torben: Dræn
Torsten: Badebro, vej, vejlaug
Jørg: Medlemsinformation, nyhedsudsendelser, hjemmeside
Annette: Eng, Landliggerudvalg, medlemskontakt

Drænudvalg
Torben Kjærgaard, Ingolf Nielsen, Morten Zeuthen,
Palle Rugholm, Sven-Ole Toft, Annette Holck

Vej- og badebrosudvalg
Torsten Kjær Jespersen, Jan Dyrby, Per Møller.

Vedtægter