sbg-hvid

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes hvert år omkring 1. juni.

Der indkaldes til generalforsamling minimum 14 dage før afholdelse
med udsendelse af dagsorden og bilag til de punkter, der skal behandles på
generalforsamlingen; herunder revideret regnskab, budget og
indkomne forslag

I vedtægterne kan du læse mere om generalforsamlingens
afholdelse, valg af bestyrelse, afstemningsregler, indsendelse af forslag mv. 

Årets generalforsamling

Regnskab / budget